Politica de confidentialitate

 1. Informații generale

Confidențialitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal reprezintă una dintre preocupările principale ale SC ONLINESHOP SRL, cu sediul în str. Olteniei 26A Piatra Neamţ, România, în calitate de operator de date.

Considerăm că este important să vă protejăm confidențialitatea și să fim deschiși cu privire la  modul în care utilizăm datele dumneavoastră personale

Acest document are rolul de a vă informa cu privire la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal și a drepturile  privind această procesare în conformitate cu Regulamentul general privind protecția datelor (“GDPR” - Regulamentul UE nr. 679/2016)  și legislația locală în vigoare (Legea nr. 677/2001),  în contextul utilizării paginii de internet, www.resigilate.mo.ro.

 

 1. Principii de protecție a datelor

-          Colectarea datelor personale se va face numai în scopurile specificate, explicite și legitime.   

-          Datele personale vor fi exacte, iar acolo unde este necesar, actualizate;

-          Procesarea datelor personale se va face într-o manieră legală, corectă și transparentă;

-          Toate datele personale vor fi păstrate confidențial și stocate într-o manieră ce asigură securitatea necesară;

-          Datele personale nu vor fi distribuite persoanelor terțe decât în cazul în care acest lucru este necesar în scopul oferirii de servicii conform acordurilor;

 

 1. Categorii de  date cu caracter personal prelucrate

Date personale înseamnă orice informație care poate fi legată de o persoană fizică identificată sau identificabilă (persoana subiect). Datele personale includ toate tipurile de informații directe sau indirecte (și anume utilizate în legătură cu alte date) ce se referă la persoana subiect, cum ar fi nume, data de naștere, adrese, adrese de e-mail, numere de telefon, etc..

 

Datele personale colectate de ONLINESHOP SRL se pot încadra în următoarele categorii:

- client  -  vom prelucra datele dvs.cu caracter personal, cum ar fi nume și prenume, telefon, adresa de e-mail, adresa de facturare, adresa de livrare, date referitoare la modul în care utilizați resigilate.mo.ro, precum și orice alte categorii de date pe care le furnizați în mod direct în contextul creării contului de utilizator, în contextul plasării unei comenzi prin resigilate.mo.ro sau în orice alt mod care rezultă din utilizarea resigilate.mo.ro.  

- vizitator  - vom  prelucra datele dvs. cu caracter personal pe care le furnizați în mod direct în contextul utilizării resigilate.mo.ro, cum ar fi datele pe care le furnizați în cadrul formularului pentru  întrebări sau reclamații, în măsura în care îl completați.

- aplicanț pentru un job  în cadrul ONLINESHOP SRL în calitate de candidat, prin accesarea secțiunii Cariere disponibilă pe resigilate.mo.ro – vom prelucra datele dvs. cu caracter personal pe care le furnizați în acest context, cum ar fi nume, prenume, adresa de e-mail, telefon, experiență precum și orice alte date incluse în documentele pe care alegeți să le încărcați în această secțiune.

 - persoană de contact a Partenerilor sau potențialilor Parteneri,– vom prelucra datele dvs.  de contact, cum ar fi nume și prenume, adresă de e-mail și telefon pe care le furnizați în contextul inițierii sau desfășurării relației contractuale cu Partenerii sau potențialii Parteneri.

Furnizarea datelor dvs. în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării datelor pentru acest scop nu va avea urmări negative pentru dvs.. Prelucrarea datelor dvs. pentru acest scop are la bază consimțământul dvs., dacă alegeți să-l furnizați.

 

 1. Scopul colectării datelor personale și utilizarea acestora

Scopul colectării şi prelucrării datelor cu caracter personal de către ONLINESHOP SRL este buna desfășurare a relației contractuale dintre părţi.

Pentru îndeplinirea răspunderilor legale care revin  ONLINESHOP SRL, în contextul serviciilor prestate, a obligațiilor de natură fiscală, precum și în materie de arhivare obligatorii, datele dvs. cu caracter personal vor fi utilizate astfel:

-  pentru preluarea, validarea, expedierea și facturarea comenzii plasate, informarea dvs. asupra stării comenzii, anularea acesteia, organizarea returului de produse comandate, precum şi gestionarea produselor venite în garanţie;

-  informarea clienţilor/cumpărătorilor privind situaţia Contului lor, rezolvarea problemelor de orice natură referitoare la o comandă, la bunurile şi/sau serviciile achiziţionate;

-  pentru activități de marketing, respectiv pentru transmiterea, prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanță  (e-mail, sms) de comunicări comerciale privind produsele și serviciile oferite de ONLINESHOP SRL;

-  trimiterea de newslettere şi/sau alerte periodice, prin folosirea postei electronice (e-mail, SMS),  numai in cazul in care persoana vizată și-a exprimat în mod explicit acordul;

-  cercetare de piaţă, monitorizare a vânzărilor şi comportamentului clientului/cumpărătorului;

-  pentru rezolvarea plângerilor, reclamațiilor;

-  pentru scopuri și temeiuri ce ţin de îndatoririle fiscale şi economice.

 De asemenea, ONLINESHOP SRL poate furniza datele cu caracter personal ale clientului altor companii partenere, dar numai în temeiul unui angajament din partea acestora şi numai în scopurile prin care garantează că aceste date sunt păstrate în siguranţă şi că furnizarea acestor informaţii personale se face conform legislaţiei în vigoare, după cum urmează: furnizorilor de servicii de curierat, furnizorilor de servicii de marketing, asiguratori, furnizorilor de servicii de plată/bancare, telemarketing sau alte servicii,  furnizate de companii cu care putem dezvolta programe comune de ofertare pe piaţa bunurilor şi serviciilor.

Informaţiile clientului cu caracter personal pot fi furnizate şi către Parchetul General, Poliţie, instanţele judecătoreşti şi altor organe abilitate ale statului, în baza şi în limitele prevederilor legale şi ca urmare a unor cereri expres formulate.

 

 1. Durata prelucrării, transferul și securitatea datelor

ONLINESHOP SRL va utiliza datele personale numai pentru scopul în care au fost colectate şi va stoca datele doar atât cât este necesar pentru oricare din scopurile menţionate mai sus sau perioada de timp prevazută de dispozitiile legale în materie. Accesul la datele personale este strict limitat personalului autorizat

În cazul în care sunteți client, vom prelucra datele dvs.  pe întreaga durată a raporturilor contractuale și ulterior conform politicilor interne ale ONLINESHOP SRL, respectiv pe durata necesară îndeplinirii obligațiilor legale care ne revin în sarcina (de exemplu, în cazul documentelor justificative financiar-contabile pentru care termenul de păstrare prevăzut de lege este de 10 ani de la data încheierii exercițiului financiar în cursul căruia au fost întocmite).

În situația în care sunteți client și vă exercitați opțiunea de ștergere a contului de utilizator, prin apăsarea butonul Ștergere cont, vom interpreta această acțiune ca opțiunea dvs. de a vă dezabona de la primirea de comunicări comerciale prin care vă ținem la curent despre produsele și serviciile oferite prin resigilate.mo.ro. În acest sens, dacă alegeți să vă ștergeți contul de utilizator, nu vă vom mai trimite e-mailuri și/sau sms-uri de acest gen. Totuși, dorim să vă informăm că ștergerea contului nu va avea ca efect automat ștergerea datelor dvs. cu caracter personal. În cazul în care doriți să nu vă mai fie prelucrate datele cu caracter personal sau dacă doriți ștergerea datelor, vă puteți exercita drepturile detaliate la punctul VI de mai jos.. În cazul în care solicitați ștergerea contului, însă pe acel cont există cel puțin o comandă activă, cererea de ștergere a contului va putea fi înregistrată numai după livrarea produselor și finalizarea ultimei comenzi active.

Datele cu caracter personal furnizate către ONLINESHOP SRL pot fi transferate în afara României, dar doar către state din Uniunea Europeană.

ONLINESHOP SRL va aplica și va menține măsuri tehnice adecvate pentru a proteja datele personale împotriva distrugerii sau pierderii accidentale sau ilegale, alterare, divulgare sau acces neautorizat, în mod special atunci când procesarea presupune transmiterea datelor printr-o rețea, cât și împotriva oricărei alte forme de procesare ilegală.

 

 1. Drepturile de care beneficiați

În legătură cu această prelucrare de date personale, dacă alegeți să oferiți consimțământul dvs., veți beneficia de următoarele drepturi conform Regulamentul general privind protecția datelor

 • dreptul de acces;
 • dreptul de rectificare sau ştergere a datelor cu caracter personal;
 • dreptul de a solicita restricţionarea prelucrării datelor  cu caracter personal;
 • dreptul de portabilitate a datelor;
 • dreptul de a se opune prelucrării datelor cu caracter personal care o privesc;
 • dreptul de a se adresa justiţiei şi Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal;
 • dreptul de a nu face obiectul unui proces decizional automatizat (crearea de profiluri).

Pentru  exercitarea  acestor drepturi  se poate depune o cerere în scris,  datată şi semnată în atenţia   ONLINESHOP SRL. Începând cu 25 mai 2018 pentru orice întrebare sau nemulţumire legată de prelucrarea datelor personale vă puteţi adresa responsabilului nostru pentru prelucrarea datelor prin e-mail la [email protected]

Pentru păstrarea datelor personale actualizate, recomandăm utilizatorilor să ne informeze despre orice schimbare sau discrepanță.

 

 1. Notificări finale

În cazul improbabil în care utilizatorii ONLINESHOP SRL au suferit daune din cauza încălcării drepturilor conform politicii de protecție a datelor personale și societatea noastră  nu a tratat plângerea în mod corespunzător, aceștia  au posibilitatea de a trimite o plângere autorității superioare (ANSPDCP) .

Aceste politici mai sus prezentate  poate fi actualizate din când în când, de exemplu în urma modificării legislației relevante interne sau internationale. În cazul în care se fac modificări ale acestui material, clienții vor fi notificați pe e-mail sau prin intermediul website-ului înainte ca schimbările să intre în vigoare.

Încurajăm clienții să verifice această pagină periodic pentru a fi informați despre ultimele noutăți în ceea ce privește practicile noastre de confidențialitate.

Prin citirea Documentului ați luat la cunoștință faptul că vă sunt garantate drepturile prevăzute de lege, respectiv dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenție, dreptul de opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de vă adresa justiției în caz de încalcare a drepturilor,  garantate de Legea 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal  și libera circulație a acestor date, precum și Regulamentul UE nr. 679/2016